Plan Miasta Lublin

Mapy Lublina

GEOPORTAL MIEJSKI - SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ LUBLINA

Geoportal Miejski to interaktywna mapa miasta, służąca do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych geodezyjnych, geograficznych czy informacyjnych.

Aplikacja uruchamia się stroną startową, z informacjami o zasadach korzystania z geoportalu. Tu deklarujemy swój status prawny. Następnie można dokonać wyboru jednego z sześciu serwisów, z którego na początku będziemy chcieli skorzystać. Każdy serwis ma inny zestaw danych np. mapa miasta, planowanie przestrzenne, mapa rowerowa, mapa turystyczna. W zakładce warstwy odnaleźć można różne podkłady mapowe (np. ortofotomapy) oraz dane informacyjne. Identyfikacja obiektów na mapie odbywa się poprzez kliknięcie w punkt, można również szybko odszukać działkę lub adres korzystając z odpowiednich przycisków, a także obliczyć długość trasy lub powierzchnię. Istnieje także możliwość wydruku skomponowanej przez siebie mapy wraz z ustawieniami dodatkowych parametrów.

Zawartość danych umieszczanych na tej platformie będzie systematycznie aktualizowana oraz uzupełniana o nowe dane przez pracowników Urzędu Miasta Lublin. Liczymy również na Państwa aktywność, co pozwoli na stworzenie narzędzia dostosowanego do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Miejskiego